| pour entrer, suivez l'envol… |


envol

«  ... E dins mon arma
La doçor
A la muda
S'es mesa a cantar »